(+45) 21 77 48 84   |   info@planteopbevaring.com   |     Følg os på facebook
(+45) 21 77 48 84   |   info@planteopbevaring.com

Åbningstider i for- og efterårtiden: Hverdage 8-16 og weekender i maj og oktober 9-15.

Udfyld kontakt formularen og vi vender tilbage til dig snarest.

Vesteragers planteopbevarings dataansvar

 

Vesteragers planteopbevarings dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 

Planteopbevaring er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Vi behandler følgende personoplysninger[1]:

 1. Kundesoplysninger:
 • Almindelige personoplysninger:
  • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse
 • Ordre oplysninger:
 • Antal planter, Ind- og udleveringsdato, benyttede vognmænd, samt faktura historik

 

Her indsamler vi oplysninger fra

Vi får oplysningerne fra dig, ved indlevering af planter, herefter oprettes ordre oplysninger af os.

 

 

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med ønske om transport af planter, vil oplysninger som navn, adresse, telefonnummer, email, antal planter og antal kvadratmeter blive videregivet til den af jer valgte chauffør.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Data opbevares i ERP på lokal server.

Data kan anmodes slettet, 5 år efter sidste bogførte faktura/indbetaling.

 

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.
 • Revidering af privatlivspolitikken
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
 • Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os.

 

Du kan kontakte os her:

 

Planteopbevaring

Nybøllevej 16, 2765 Smørum

Danmark

 

www.planteopbevaring.com

E-mail: info@planteopbevaring.com

Telefon: +45 21774884

 

Denne politik er senest opdateret: 22-05-2018

.