Skadedyr

Angrebene kan ses med det samme

Lus og spindemider er de skadedyr som i størst omfang ses i Danmark. Lusene findes i mange arter: “alm. bladlus”, uldlus og skjoldlus er dem der ses oftest.

Uld og skjoldlus er svære at bekæmpe da de sidder under henholdsvis et “skjold” og et dække af “uld”. Angreb af lus kan ses med det samme og kan derfor hurtigt behandles.

Hold øje med honningdug/sorte belægninger på bladene! hvis der opstår sorte belægninger på bladene nederst i kronen, skyldes det et angreb af skadedyr højere oppe i planten. Skadedyret udskiller et sukkerholdigt ekskrement, som der gror en sort svamp i.

Vi bruger nyttedyr!

Hos planteopbevaring bekæmpes skadedyrene hele foråret med nyttedyr, som udsættes hver 2. uge.

Vi udsætter 6 forskellige insekter, som alle har deres specifikke målgruppe af skadedyr. Derved får vi ram på en bred vifte af skadevolderne.

Der kan læses mere omkring nyttedyr på www.nyttedyr.dk, hvor man også kan bestille små mængder til brug gennem sommeren.

Uldlus i bladskede. De sidder i deres beskyttende “uld” men kan også kravle ud og derved flytte sig rundt på planten. Uldlus kræver en god rengøring med en spulestuds på vandslangen, så man kommer helt ned i bladskeden. Behandles planten efterfølgende med bladglans vil de nyklækkede lus ikke trives på planten

Sorte bladlus i Abutilon. Vi udsætter gennem foråret både Bladlusgalmyg og -snyltehvepse, som lægger æg i lusene, som senere klækkes og derved holder en population af nyttedyr i gang. Bladlus kan nemt skylles af med vand og trives ikke i planter som er behandlet med bladglans

Spindemider og æg på citrus blad. De voksne røde individer kan ses bevæge sig rundt på bladet. Vi udsætter forskellige rovmider i små poser gennem foråret, som vil være på planterne når i modtager dem. Spindemider er også lette at behandle med over brusning med vand og efterfølgende bladglans

Skjoldlus voksne og unger på underside af laurbær blad. Kan som larve vandre rundt på planten, dette gør den som oftest om sommeren. Det er i dette stadie at skjoldlusen er nemmest at ramme med bladglans.

Luse angreb i citrus.

Bladlopper i topskud på Oliven (euphyllura olivina).
Den hvide voks ses på nye skud, det er ikke altid nemt at finde selve insektet, da dette sidder skjult i voksen. De tåler ikke vind og regn og ses derfor som oftest i varme tørre perioder eller lige efter de er kommet ud af drivhuset. De kan nemt bekæmpes med spuling. De voksne individer overvintre på træet i sprækker i barken og vandre ud i på de yderste grene i forårs månederne.

Bladlopper på Oliven.
Bladlopper tåler heller ikke behandling med bladglans

Orange lus i dipladenia

Behandling

Den nemmeste og mest effektive måde at bekæmpe skadedyr i planter i krukker, er med en vandslange at overspule hele planten med vand. Planten kan eventuelt lægges ned, for at få vandstrålen op under bladene. De fleste skadedyr vil sidde på undersiden af blade eller i bladskeder.

Efter spuling, når planten er blevet tør, kan man sprøjte planten med f.eks. bladglans, siltac eller andet.
Det er vigtigt at vente til planten er helt tør, da man ellers risikere at det tilførte middel fortyndes af vandmængden på bladet.

Bladglans / Bioolie

Bladglans modvirker og bekæmper størstedelen af skadedyr. Olien i bladglansen vil lægge en film/hinde over skadedyrene, som herved forhindres i deres ånding. Bladglans har også præventiv virkning, da skadedyrene ikke trives på de behandlede overflader.

Bladglans kan bruges sammen med nyttedyr

Bladglans har god virkning på skjoldlus og uldlus.

Køb bladglans på spraydåse hos planteopbevaring for 100,- kr

I kan også bestille bladglans til levering sammen med jeres planter om foråret – send mail hvis i ønsker dette.

Siltac SF – 100ml

Det er fri for pesticider, efterlader ingen reststoffer og der er ingen risiko for at skadedyrene opbygger resistens mod midlet, da virkemåden er baseret på en fysisk mekanisme.

Produktet er dokumenteret effektivt mod bl.a. lus, spindemider, hvide fluer, trips og pærebladlopper.

Siltac SF består af en unik kombination af silikone polymere, der ved kontakt danner en slags net/film over skadedyrene, så de ikke kan bevæge sig. De ramte skadedyr dør inden for ca. 90 sekunder. Midlet skal derfor i kontakt med skadedyret, for at der sker en virkning.

For at opnå de bedste resultater er det vigtigt, at behandlingen foregår midt på dagen, hvor temperaturen er høj og luftfugtigheden er lav. Der skal altid behandles på tørre planter og midlet skal kunne tørre inden for få timer. Der anbefales en luftfugtighed (rh) på højst 65%. Ved højere luftfugtighed er der risiko for, at der kan ske svidninger på planterne.

Det er vigtigt at opløsningen bliver brugt med det samme, da virkning vil aftage efter tid. Gem derfor ikke opløsningen til næste dag.

Link til hvordan Siltac SF virker: https://isananotech.com/en/siltac_en/

Køb Siltac SF hos planteopbevaring for 250,- kr incl doserings pipette