Ompotning

Der skal være harmoniske forhold

Mange planter, især træer, buske og palmer, bliver indleveret til planteopbevaring i for små potter. Der bør være et harmonisk forhold mellem den overjordiske del af planten og krukken eller potten, som roden har at brede sig i. Krukker og potter bør være forsynet med et eller flere drænhuller.

Brug pottemuld, rent eller iblandet mere eller mindre grus, alt efter artens tolerance overfor tørke. Sukkulente planter skal have mest grus, og mange kaktus trives slet ikke i ren pottemuld. Ikke-sukkulente planter, f.eks. Citrus, Tibouchina, Dipladenia, Bougainvillea og Pelargonium, som ikke tåler et konstant vådt voksemedium, har også fordel af 25-30 % grus iblandet mulden.

Ved hver vanding bruger vi en gødning der er sammensat af 12 grundstoffer, der alle er afmålt i optimale værdier. Vandingsvandet er regnvand, opsamlet fra drivhusenes glasflader. Vi har lagerkapacitet til at kunne opsamle 150 000 liter.

Husk vandeplads

Ved ompotning er det vigtigt, at der er tilstrækkelig med vandeplads, et par cm i små potter op til 10 cm i store potter – en potte med top på er umulig at vande. Sørg for, at planten er midtstillet og lodret, samt at overgangen mellem rod og stamme/stængel er i niveau med jordoverfladen.

En sjusket pottet plante vil med tiden, især hvis den har et højt tyngdepunkt, hælde til en side, og når den samtidig har etableret en ordentlig rodklump, er den umulig at rette op. Ved ompotning af en kæntret plante, kan man lægge et skråt lag muld i bunden af den nye potte, således at planten automatisk bliver rettet op.

Vær omhyggelig med at proppe mulden ordentlig ned omkring rodklumpen for at undgå luftlommer. Træer og andre planter med et højt tyngdepunkt bør forsynes med en og kun en støttepind stukket ned helt tæt på stængelen, med to eller tre tilbindingssteder, alt efter plantens højde.

Undlad at fylde bunden af potten med “skrald”

Put ikke alt muligt, som f. eks. sten, potteskår, lecanødder, sølvpapirskugler og omvendte potter i bunden af krukken som ekstra dræn, det optager plads, har ingen funktion og ingen som helst gavnlig effekt på plantens vækst. Og husk at fjerne den gamle potte inden omplantningen.

Planten er pottet for højt i potten og roden udsættes for lys og luft.

Fjern altid den gamle potte når der omplantes til ny.

Tværsnit på acapanthus, hvor hver omplantning tydeligt kan ses.

Hvis I ønsker hjælp til omplantning, kan vi gøre dette

I aflevere jeres ønskede nye krukke sammen med planterne om efteråret, eller oplyse os hvilken krukke fra vores sortiment i ønsker.

Kommer i med krukken efter indlevering af planterne, vil der være en ekstra pris i omplantningen for fremfinding af planten.

Deling af agapanthus, Canna, Strelitzia M.Fl

Vi kan være behjælpelige med deling af diverse planter.