Indlevering

Indlevering til planteopbevaring

Vi foretager på alle planter beskæring efter en faglig vurdering.

Nerium, der kun blomstre på to års skud, beskæres ikke uden vi er oplyst om ønske herom.
Oliven, laurbær og alle citrus arter beskæres kun let, ønskes en kraftigere beskæring bedes dette oplyst ved indlevering.

Alle formklippede planter beskæres ikke. (Eks. buksbom og laurbær)

Inden planterne sættes til opbevaring på drivhus gulvet, undersøges de for sygdomme og skadedyr. I eventuelle tilfælde bekæmpes disse med de tilgængelige midler. Vi kan ikke garantere en 100% bekæmpelse af hverken svampesygdomme eller skadedyr.

Planterne udsættes på drivhus gulvet i plantehotellet efter en vurdering af deres tilvækst gennem perioden, således at de om foråret stadig får den optimale lys mængde ned omkring sig.

Det er kronestørrelsen der er afgørende for arealbehovet.

Arealet opmåles herefter og faktureres 800,- kr pr m2 incl moms, der faktureres pr 0,25 m2, dog minimum 1 m2 pr. indlevering.

Tilbage levering

For at vi kan tilbage levere et godt produkt, henstiller vi til at vi kan få planterne inden de udsættes for lave nattemperaturer, ca. 2-10 grader afhængigt af de enkelte arter.

Skønner vi, at der er et misforhold mellem planten og potte volumen, potter vi op i en større plast potte. Prisen for ompotning er individuel. Hvis denne ydelse ikke ønskes bedes dette anført på planten. Vi yder ingen garanti for krukkens stand efter omplantning, men udfører arbejdet efter bedste evne.

Vi kan desværre ikke yde nogen form for garanti/erstatning på standen af planterne, da det er levende organismer vi arbejder med og der kan opstå patogene situationer som vi ikke er herre over.

Al opbevaring af planter er på eget ansvar.

Såfremt der ikke oplyses mail adresse, opkræves et administrations gebyr på 100,- kr.