Gødskning

Husk gødning

De planter som vi får til vinteropbevaring, har i mange tilfælde ikke fået det optimale gødningstilskud i sommerens løb. Det kan ses på plantens udseende , svag vækst og for manges vedkommende gule blade.

En gul marmorering ses ofte på især Citrus og Camelia. Årsagen er, at Calcium-ionerne har gjort jern uoptagelig for planterne, og da jern er en betingelse for at planten kan danne klorofyl, bliver bladene gule og væksten forringes.

Vi gøder med jernkompleks

For at afhjælpe denne mangel , gøder vi med et jernkompleks der har en sådan opbygning at det ikke kan indkapsles af calcium ionerne. I øvrigt forsøger vi at afmåle makro- og mikronæringsstoffer i optimale værdier for planten. Hertil har vi et moderne måleudstyr, der kan måle gødningsmængden i vandingsvandet. I efteråret og vinteren gødes med ca. 1,5 promille, da de i denne tid er i dvale. I slutningen af februar, hvor foråret starter i drivhusene, sættes gødnings mængden op til omkring 2,0 promille.

Når planter skal gro i afgrænsede dyrkningsrum, er deres radiære rodsystem begrænset af pottens sider. De kan ikke som frit udplantede i jorden søge i omgivelserne efter næring, de er helt afhængige af den næring der er i pottejorden. Det er derfor nødvendigt, at den gødning der tilføres planten er sammensat af grundstoffer i optimale værdier.

Ved hver vanding bruger vi en gødning der er sammensat af 12 grundstoffer, der alle er afmålt i optimale værdier. Vandingsvandet er regnvand, opsamlet fra drivhusenes glasflader. Vi har lagerkapacitet til at kunne opsamle 150 000 liter.