Vores ansvarspolitik samt garanti

Vi kan ikke yde nogen form for garanti/erstatning på standen af planterne, da det er levende organismer vi arbejder med, der kan opstå patogene situationer som vi ikke er herre over.

Vi kan ikke garantere en 100% bekæmpelse af hverken svampesygdomme eller skadedyr.

Planteopbevaring er ikke ansvarlig overfor Kunden for tab, som måtte opstå som følge af, at kundens opbevarede planter bliver beskadiget som følge af brand, tyveri, skadedyr, hærværk, storm, sneskader m.v.

Alle forsikringer i forhold til de opbevarede planter tegnes og betales af kunden, herunder eksempelvis tyveriforsikring. Almindeligvis vil en indbo forsikring dække planter og krukker, husk derfor at anmelde til jeres forsikringsselvskab at planterne er sendt til opbevaring.

Al opbevaring af planter er på eget ansvar.

Vi gør et stort arbejde ud af at kunne udlevere sunde og raske planter om foråret, men dette forudsætter vi modtager velplejede planter om efteråret.

Der er opsyn med planterne ved hver vanding gennem hele vinteren. Der bliver løbende bekæmpet skadedyr med de til en hver tid tilgængelige midler.

Rounded numbers over a million are written as a term papers exclusive essay writing service buy custom numeral plus a word